Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast

Sep 21, 2017

Gäst: Petter Bristav. Ludde talar till landets jägare, Petter berättar om världens ledande trollare och Marcus ger oss ett unikt verktyg för att förstå svensk partipolitik.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson...


Sep 13, 2017

Gäst: Anders Jansson. Marcus har fått böter, Anders reflekterar kring kulturkonsumtion över generationsgränserna och Ludde tycker att svenska nationalister måste skärpa sig.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson...


Sep 5, 2017

Gäst: Drottningen i Kassan (Erika Petersson). Ludde hatar sin frisyr, Erika lugnar David Batra och Marcus revolutionerar ridsporten.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson @marcusthapper