Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Apr 6, 2018

Gäster: Elvira Lander och Tora Larsson från komikerkollektivet Humor är Kul.

Marcus förklarar hur man bilar med barn, Tora ställer oss inför ett moraliskt dilemma, Ludde försöker förstå en krönikör som hävdar att alla var fula på 1500-talet och Elvira förklarar superinflationen.

Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Sociala medier: @snelvira @toraterylen @luddesamuelsson @marcusthapper