Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Jul 11, 2017

Nu på fredag startar Ludde Samuelsson och Marcus Thapper en ny podcast! Vad det ska handla om hör du i denna förpodd. 

Patreon: https://www.patreon.com/luddeochmarcuspodcast