Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde & Marcus


Jul 11, 2017

Nu på fredag startar Ludde Samuelsson och Marcus Thapper en ny podcast! Vad det ska handla om hör du i denna förpodd. 

Patreon: https://www.patreon.com/luddeochmarcuspodcast