Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Sep 21, 2017

Gäst: Petter Bristav. Ludde talar till landets jägare, Petter berättar om världens ledande trollare och Marcus ger oss ett unikt verktyg för att förstå svensk partipolitik.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson @marcusthapper