Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Sep 13, 2017

Gäst: Anders Jansson. Marcus har fått böter, Anders reflekterar kring kulturkonsumtion över generationsgränserna och Ludde tycker att svenska nationalister måste skärpa sig.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson @marcusthapper