Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Aug 24, 2017

Gäst: Isidor Olsbjörk. Marcus blir lurad av Aftonbladets Tobbe Ek, Isidor siar om den kommande Hollywoodfilmen om Utøya och Ludde tar sig an fallet grannsamverkan mot brott.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson @marcusthapper