Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Sep 21, 2018

Ludde manar vilt till lugn och Marcus medlar i den diplomatiska krisen mellan Sverige och Kina. Dessutom tar Ludde ställning för SJ och Marcus uppdaterar med det senaste från sportens värld.

Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Sociala medier: @luddesamuelsson @marcusthapper