Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Aug 5, 2017

Gäst: Tomas Högblom. Marcus hatar kockar, Tomas resonerar kring lagar och Ludde förstår sig inte riktigt på hundar.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson @marcusthapper