Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Jun 15, 2018

Marcus har utvärderar sina försök att skicka 1200 brev utan frimärke och Ludde reflekterar över om reaktionsemojin arg gubbe verkligen uppnår rätt effekt i Facebook-flödet.

Dessutom föreslår Ludde att månaden juli borde byta namn så att man inte blandar ihop det med månaden juni hela tiden.

Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Sociala medier: @luddesamuelsson @marcusthapper