Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Mar 30, 2018

Ludde förklarar att jackor finns och Marcus rankar mytologiska väsen.

Stötta oss på Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Instagram/Twitter: @luddesamuelsson @marcusthapper