Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Mar 24, 2018

Marcus oroar sig för att alla nyheter är lika mycket värda och Ludde förklarar hur man ska hantera personlighetstest på Facebook efter veckans avslöjanden om läckta personuppgifter.

Stötta oss på Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Instagram/Twitter: @luddesamuelsson @marcusthapper