Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Mar 16, 2018

Marcus tar med sig vikarier i form av Värmlands roligaste Erik Axelson och skratt-mannen David Lundgren. Ett avsnitt om att växa upp på landet.

Stötta oss på Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Instagram/Twitter: @marcusthapper @herrlundgren @erax75