Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Jul 30, 2017

Gäst: Tina Bergérus. Ludde skäms för hemliga agenter, Tina introducerar naturfilmaren och allkonstnären Bo Landin och Marcus utreder Svanmordet i Linköping.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson @marcusthapper