Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Feb 10, 2018

Gäst: Ato Karlsson. Marcus talar ut om känslorna och sin otroliga vandring, Ato funderar på att sluta äta kött och Ludde sätter upp ett egenskrivet drama.

 

Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Twitter/Instagram: @luddesamuelsson @marcusthapper