Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast

Mar 30, 2018

Ludde förklarar att jackor finns och Marcus rankar mytologiska väsen.

Stötta oss på Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Instagram/Twitter: @luddesamuelsson @marcusthapper


Mar 24, 2018

Marcus oroar sig för att alla nyheter är lika mycket värda och Ludde förklarar hur man ska hantera personlighetstest på Facebook efter veckans avslöjanden om läckta personuppgifter.

Stötta oss på Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Instagram/Twitter: @luddesamuelsson...


Mar 16, 2018

Marcus tar med sig vikarier i form av Värmlands roligaste Erik Axelson och skratt-mannen David Lundgren. Ett avsnitt om att växa upp på landet.

Stötta oss på Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Instagram/Twitter: @marcusthapper @herrlundgren @erax75


Mar 8, 2018

Marcus kommenterar Samir Badrans insats i Mellon, Ludde avslöjar flygindustrin hemliga plan och dessutom hamnat i konflikt på en Stockholmsbuss (igen).

Stötta oss på Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Twitter/Instagram: @luddesamuelsson @marcusthapper


Mar 2, 2018

Gäst: Christoffer Nyqvist. Marcus slår tillbaka mot mobbarna från Norrland, Christoffer kräver mer än en kopp varm choklad till hemlösa och Ludde har upptäckt ett nytt sätt att presentera statistik och uppgifter.

Bli Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Twitter/Instagram: @luddesamuelsson...