Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Jul 21, 2017

Gäst: Isak Berg. Ludde predikar om trösklar, Isak granskar granskningen av Kronprinssesan Victoria och Marcus är arg på Ed Sheeran.

Patreon: https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson @marcusthapper