Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Nov 17, 2017

Gäst: Isak Jansson. Ludde har tittat på fotboll, Marcus har åkt buss på ett felaktigt sätt och Isak spår grundligt en mörk framtid för Youtubers.

Patreon: http://patreon.com/luddemarcus