Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Oct 24, 2017

Gäst: Clara Kristiansen. Marcus tar ställning mot Italien, Clara hyllar trams och Ludde förklarar hur lätt det är att åka kollektivt. Inspelat live på Henriksberg i Göteborg.

Stötta oss på Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Följ oss på Instagram/Twitter: @luddesamuelsson @marcusthapper