Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Oct 16, 2017

Gäst: Tove Andersson. Marcus berättar varför vi kommer att sluta fira Lucia, Tove gör upp med fördomarna om Norrland och Ludde visar upp de falska nyheternas fula ansikte.

Patreon: http://patreon.com/luddemarcus

Twitter/Instagram: @luddesamuelsson @marcusthapper