Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Oct 4, 2017

Gäst: Hampus Algotsson. Marcus förbereder sig inför nazistdemostrationen i Göteborg, Hampus har följt jakten på årets första hummer och Ludde lanserar en riktigt bra idé.

Patreon:https://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Instagram: @luddesamuelsson @marcusthapper