Preview Mode Links will not work in preview mode

Ludde Marcus Podcast


Jul 14, 2017

Gäst: John Gillberg. Marcus avslöjar en känd psykopat, John granskar Sverigedemokraterna på djupet och Ludde vill förbjuda ett ord.

Patreon: http://www.patreon.com/luddemarcus

Twitter/Insta: @luddesamuelsson @marcusthapper